безвъзвратен

безвъзвратен
прил. - окончателен, неотменим, неповратим, решителен, категоричен, неизбежен, наложителен, предопределен, съдбоносен, фатален, непредотвратим
прил. - несъбираем, непоправим, незаменим, невъзвратим
прил. - неотменен

Български синонимен речник. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • ВОДОПОТРЕБЛЕНИЕ БЕЗВОЗВРАТНОЕ — водопотребление с безвозвратным изъятием воды из источника водоснабжения (Болгарский язык; Български) безвъзвратен разход на вода (Чешский язык; Čeština) spotřeba vody (Немецкий язык; Deutsch) Wasserverbrauch ohne Rückgewinnung (Венгерский язык;… …   Строительный словарь

  • безизходен — прил. заплетен, забъркан, усложнен, задръстен прил. безнадежден, изгубен, безвъзвратен, отчаян прил. отчайващ …   Български синонимен речник

  • безнадежден — прил. обезсърчителен, отчаян, отчайващ, ненадежден, обезкуражителен, безутешен, тревожен, безизходен прил. изгубен, загубен, безвъзвратен, невъзвратим, изпуснат, изтърван прил. тъжен, мрачен, изоставен, самотен, неутешим, сиротен, нещастен,… …   Български синонимен речник

  • загубен — прил. залутан, заблуден, безпътен прил. изтърван, изпуснат, жертвуван, пожертвуван, изгубен, пропуснат прил. невъзвратим, безвъзвратен прил. пропаднал, безнадежден, ненадежден …   Български синонимен речник

  • невъзвратим — прил. неизбежен, фатален, безвъзвратен, неминуем прил. загубен, изтърван, изпуснат прил. несъбираем, непоправим, незаменим …   Български синонимен речник

  • незаменим — прил. единствен, незаместим, рядък, особен, оригинален, сам, неподражаем, неповторим прил. ценен, полезен прил. несъбираем, непоправим, безвъзвратен, невъзвратим …   Български синонимен речник

  • неизбежен — прил. неминуем, наложителен, необходим, неотложен, непредотвратим, неотклоним, неотменен, предстоящ, неотвратим, предопределен, безвъзвратен, фатален, гибелен, грозящ прил. съдбоносен, важен, решителен …   Български синонимен речник

  • неизлечим — прил. неизцерим прил. непоправим, безвъзвратен, загубен …   Български синонимен речник

  • неизцерим — прил. неизлечим, неизцелим прил. непоправим, загубен, безвъзвратен …   Български синонимен речник

  • ненадежден — прил. обезсърчителен, безнадежден, обезкуражителен, отчайващ, тревожен, безизходен, безвъзвратен прил. съмнителен, несигурен, невдъхващ доверие прил. непостоянен прил. хитър, безскрупулен прил. колеблив, неуверен …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”